www.truonghoc.biz - email: truonghoc.biz@gmail.com-phone:0983.168.379

Hãy cùng www.truonghoc.biz làm cho cuộc sống t­ươi đẹp hơn!

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH PHÚ YÊN

 
 

 


Số: 148  /ĐTN

V/v quy định mặc áo Thanh niên Việt Nam

 

 

      

        Phú Yên, ngày 25  tháng 01 năm 2013

 

 

Kính gửi:  - Các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

                                    - Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn.

 

 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh Đoàn tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên tháng 12 năm 2012 về việc quy định mặc áo Thanh niên Việt Nam trong các hoạt động của Đoàn”; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, Lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo và quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của đơn vị chấp hành nghiêm quy định về việc mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam. Cụ thể:

- Đối với cán bộ Đoàn công tác tại cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn; cán bộ Đoàn các huyện, thị, thành phố và cấp xã: Mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam dự các buổi lễ, hội nghị của Đảng, Nhà Nước và của Đoàn; mặc vào các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần và các buổi làm việc quan trọng, các buổi hoạt động của Đoàn - Hội - Đội hoặc khi có ý kiến chỉ đạo vào các thời điểm cụ thể. 

- Đối với cán bộ Đoàn các Đoàn trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Tuy Hòa: Mặc áo Thanh niên Việt Nam dự các buổi lễ của Đoàn; mặc vào sáng thứ hai, thứ sáu hàng tuần và các buổi làm việc quan trọng, hoạt động của Đoàn - Hội hoặc khi có ý kiến chỉ đạo vào các thời điểm cụ thể. Ngoại trừ giờ lên lớp vào thứ hai và thứ sáu thì được quyền mặc trang phục công sở theo quy định của ngành, trường.

- Cán bộ Đoàn là Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn trường cấp 2, 3 trên địa bàn tỉnh: Mặc áo Thanh niên Việt Nam dự các buổi lễ quan trọng của Đoàn; mặc vào các ngày thứ hai, thứ sáu hàng tuần và các buổi làm việc, hoạt động của Đoàn - Hội - Đội hoặc khi có ý kiến chỉ đạo vào các thời điểm cụ thể. Ngoại trừ giờ lên lớp vào thứ hai và thứ sáu thì được quyền mặc trang phục công sở theo quy định của ngành, trường.

- Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang: Mặc đồng phục của ngành theo quy định.

2. Nghiêm cấm mọi trường hợp mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khi tham dự các buổi tiệc, liên hoan, sinh nhật, các quán ăn (có dùng rượu, bia) trong và ngoài giờ hành chính, ngoại trừ trường hợp buổi tiệc, liên hoan mang tính chất ngoại giao, công việc và có ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Đặc biệt, khi đã uống rượu, bia thì không được dự các buổi họp, hội nghị, các hoạt động, không tham gia các phương tiện giao thông.

3. Nghiêm cấm cán bộ, đoàn viên thanh niên sử dụng áo Thanh niên Việt Nam không đúng mục đích, quy cách như: dùng che nắng, vắt áo trên vai, buộc áo ngang lưng, mặc áo nhưng không cài khuy… gây mất hình ảnh của người cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Việc chấp hành các quy định về mặc áo Thanh niên Việt Nam cũng là căn cứ để Ban Thường vụ xem xét, đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn của đơn vị. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng tinh thần nội dung công văn này./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Huyện, Thị, Thành ủy & Đảng ủy trực thuộc (biết)

- Lưu: VP.

        TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký và đóng dấu)

Đào Bảo Minh

 

Báo giá các sản phẩm

Tải Báo giá sản phẩm

Tư vấn và Đặt hàng

       


 Đã đăng kí với Bộ Công Thương

You are here: Home Home Công văn Công văn 148/ĐTN Tỉnh đoàn Phú Yên
THINH DUC INVEST CO., LTD

Cng ty TNHH DT&TM Thinh Duc

By Cong ty chung toi chuyen ve: Dong phuc sinh (tieu hoc, THCS, THPT),Thiet bi doan doi, thiet bi truong hoc 4.5 sao trn 912ng??i dng