www.truonghoc.biz - email: truonghoc.biz@gmail.com-phone:0983.168.379

Hãy cùng www.truonghoc.biz làm cho cuộc sống t­ươi đẹp hơn!

Nghi thức đội, nghi lễ đội

II. Nội dung các phần thi:

          1. Nghi thức Đội, Nghi lễ Đội.

          - Mỗi Liên đội cử 1 đội hình Nghi thức đạt giải nhất hội thi Nghi thức Đội cấp Liên đội năm học 2011 - 2012 và 1 đội hình Nghi lễ tham gia hội thi cụ thể như sau:

          - Đội hình dự thi Nghi thức Đội: gồm 1 chỉ huy và đội hình nghi thức 4 phân Đội, mỗi phân đội ít nhất 8 đội viên trong đó:

          + Đội hình Nghi lễ Đội: 1 cờ nước, 1 cờ Đội, 2 hộ cờ, 1 trống cái và 4 trống con, kèn (nếu có).

          1.1 Bàn thi động tác cá nhân tại chỗ:

          - Tập hợp đội hình hàng ngang, so cự ly, chi đội trưởng báo cáo Ban Giám khảo.

          - Thực hiện các động tác: đứng nghỉ, nghiêm, chào, tháo - thắt khăn quàng, động tác quay (trái, phải, đằng sau), dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ.

          - Chỉ huy đứng ở vị trí trung tâm đội hình.

1.2 Bàn thi động tác di động:

          - Tập hợp đội hình hàng dọc, so cự ly, chi đội trưởng báo cáo Ban Giám khảo.

          - Thực hiện các động tác tiến - lùi, sang trái - phải.

- Đi đều, chạy đều: đảm bảo hàng ngang, hàng dọc, thẳng đều, giữ đúng cự ly (Chỉ huy hô khẩu lệnh theo nhịp 1, 2).

- Đội hình chuyển hướng vòng: thực hiện đầy đủ 4 nội dung: vòng trái, vòng phải, vòng đằng sau bên trái, vòng đằng sau bên phải của đi đều và chạy đều.

          * Lưu ý: Đối với khối Tiểu học không thực hiện các động tác vòng trái, vòng phải, vòng đằng sau (bên trái, bên phải) của chạy đều.

           1.3 Bàn thi Nghi lễ Đội:

          + Tập hợp đội hình chữ U - so cự ly. (Khi so hàng dọc bàn tay đứng, khi so hàng ngang bàn tay úp). Không áp dụng hình vẽ trang 77 của Nghi thức Đội sửa đổi năm 2008.

          + Thực hiện nghi lễ chào cờ.

          + Trong đội nghi lễ: đội trống, kèn (nếu có) đứng sau đội cờ; đội cờ gồm 1 cờ nước, 1 cờ đội và 2 hộ cờ.

          + Đội hình cờ di chuyển theo hàng dọc theo thứ tự: hộ cờ 1, cờ nước, cờ đội, hộ cờ 2 (Không đánh trống hành tiến khi đội cờ di chuyển vào - về vị trí).

          + Chỉ huy điều khiển nghi lễ chào cờ, vị trí đứng bên phải phân đội trưởng phân đội 1. (Khi hô khẩu hiệu, chỉ huy hướng về đội hình để hô).

+ Đối với khối THCS: thi 5 bài trống quy định (chào cờ, quốc ca, Đội ca, hành tiến, chào mừng Trung Ương) và 1 bài tự chọn.

* Lưu ý: Chỉ huy hô “Đội nghi lễ về vị trí” đội cờ rút ra ngoài đội hình, đội trống, kèn (nếu có) mới thi 2 bài hành tiến và chào mừng.

+ Đối với Tiểu học: thi 3 bài trống qui định (chào cờ, hành tiến, chào mừng Trung Ương) và 1 bài tự chọn.

 

 

Báo giá các sản phẩm

Tải Báo giá sản phẩm

Tư vấn và Đặt hàng

       


 Đã đăng kí với Bộ Công Thương

You are here: Home Home Nghi thức đội, nghi lễ đội
THINH DUC INVEST CO., LTD

Cng ty TNHH DT&TM Thinh Duc

By Cong ty chung toi chuyen ve: Dong phuc sinh (tieu hoc, THCS, THPT),Thiet bi doan doi, thiet bi truong hoc 4.5 sao trn 912ng??i dng